Regulamin

Regulamin korzystania z portalu www.motostrona.pl

prowadzonego przez firmę  PIONOW Piotr Nowicki

 

§1. Zasady ogólne

 1. Korzystanie z serwisów www.motostrona.pl wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

§2. Zasady umieszczania ogłoszeń.

 1. Każde ogłoszenie od 01-01-2016 jest bezpłatne.
 2. Można zamieścić ogłoszenia pojedynczo lub  większą ilość na dwa sposoby: pojedynczo lub zakładając konto typu partner diler komis.
 3. Ogłoszenia sprzedaży części samochodowych  ukazują sie tylko na motostronie.pl .
 4. Oferty sprzedaży będą wyświetlane przez okres 30 dni od daty aktywacji, z możliwością  przedłużenia.
 5. Przedłużenie aktywności ogłoszenia możliwe jest poprzez kliknięcie w odpowiedni link otrzymany drogą elektroniczną lub poprzez panel administracyjny.
 6. Formularz kontaktu ze sprzedawcą może być wykorzystany do uzyskania dodatkowych informacji na temat przedmiotu ogłoszenia. Zabrania się wykorzystywania formularza kontaktu do przesyłania reklam, spamu, treści obraźliwych i innych nie dotyczących ogłoszenia.
 7. Zabronione jest wprowadzanie do obrotu towarów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.
 8. Treść oferty powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.
 9. Zabrania się zamieszczania ogłoszeń o treści naruszającej prawo lub dobre obyczaje.
 10. Zabrania się zamieszczania wielu identycznych ofert.
 11. Ogłoszenia należy zamieszczać w odpowiednich działach. Ogłoszenia niezgodne z tematyką działu mogą być przeniesione przez Administratora lub usunięte.
 12. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia - materiału narusza postanowienia niniejszego regulaminu Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia takiego ogłoszenia.
 13. Użytkownik oświadcza, że posiada prawa autorskie do treści zawartych w Ogłoszeniu i wyraża zgodę na ich publikowanie (w tym modyfikowanie) przez: Administratora i podmioty współpracujące z Administratorem, w takich mediach jak: prasa, telewizja, bannery, billboardy oraz internet.
 14. Aby usunąć ogłoszenie z Twoimi danymi teleadresowymi, którego nie jesteś autorem, napisz do nas na adres: partner.otomoto.allegro@gmail.com a ogłoszenie zostanie usunięte po rozpatrzeniu zgłoszenia.

§3. Dane osobowe

 1. Użytkownik zamieszczając ogłoszenie może podać w jego treści swoje dane osobowe. Przekazanie danych nie jest wymagane.
 2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 Dz.U. 133 poz. 883 użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu przedstawiania ofert oraz na ich umieszczenie w naszej bazie.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu, korekty, usunięcia oraz kontroli swoich danych osobowych.
 4. Zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18.07.2002, Dz.U. 144 poz. 1204 użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert i wszelkiego rodzaju informacji wysyłanych przez Administratora na swój adres elektroniczny lub numer telefonu.
 5. Zlecenie usunięcia danych osobowych może odbyć się poprzez przesłanie w formie pisemnej listem na adres siedziby firmy lub na adres e-mail: partner.otomoto.allegro@gmail.com
 6. Użytkownik przekazując dane wyraża zgodę na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonującym na zlecenie www.motostrona.pl czynności związane z realizacją usług.
 7. Administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) jest firma  PIONOW Piotr Nowicki z siedzibą w Olsztynie przy ul. Popiełuszki 6/40. Podany e-mail wykorzystywany będzie w celu wysyłania informacji handlowych. Informujemy, że mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

§4. Polityka prywatności

 1. Administrator szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.
 2. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o klientach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie.
 3. Portal internetowy zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolę przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 4. Cookies
  Cookies są to informacje, które serwer zapisuje na dysku Twojego komputera. Cookies umożliwiają utrzymanie sesji w trakcie korzystania z działów serwisu wymagających logowania (dzięki temu nie ma konieczności podawania loginu i hasła przy wyświetlaniu każdej strony).
  Cookies zwiększają komfort i funkcjonalność serwisu, np. pozwalają przechowywać ogłoszenia w skowku. Używamy cookies również po to, aby dostosować np. treść pokazywanych Ci reklam do Twoich zainteresowań. Dzięki cookies jesteśmy również w stanie obliczyć jak dużym powodzeniem cieszy się nasz serwis.
  Cookies w jakikolwiek sposób nie niszczą systemu w Twoim komputerze, jeżeli jednak chcesz je wyłączyć - każda przeglądarka posiada taką opcję. Identyfikacja odbywa się bezosobowo, bezimiennie i są to dane dotyczące tylko korzystania z naszego serwisu.

§5. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu

 1. Połączenie z siecią Internet.
 2. Przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową z włączonym wykonywaniem Java Script oraz zapisywaniem Cookies.
 3. Konto poczty e-mail (wymagane dla niektórych Usług).

§6. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość

 1. Dodawać ogłoszenia sprzedaży samochodów.
 2. Dodawać opinie o samochodach.
 3. Zarejestrować się na forum i brać udział w dyskusjach.
 4. Pobierać bezpłatne poradniki.
 5. Brać udział w konkursach.
 6. Dopisać firmę do katalogu firm.
 7. Wysyłać zapytania do firm znajdujących się w katalogu firm.
 8. Wysyłać zapytania do sprzedawców.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu jako Użytkownik Indywidualny i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem.
 2. Użytkownik Indywidualny ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta lub opuszczenia stron Serwisu.

 

§8. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo do reklamacji Usług świadczonych przez Portal.
2. Użytkownik dokonuje reklamacji wysyłając zgłoszenie reklamacyjne na adres e-mail: partner.otomoto.allegro@gmail.com

3. Administrator zobowiązuje się powiadomić Użytkownika o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 30 dni od daty jej złożenia.

§9. Cennik

Od 01-01-2016 ogłoszenia umieszczane na stronie motostrona.pl sa bezpłatne do odwołania.

     

 

§10. Postanowienia końcowe

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treść zamieszczanych ogłoszeń oraz treści komunikatów przesyłanych przez internautów z formularzy kontaktowych,
  2. sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,
  3. treść umieszczaną przez Użytkowników,
  4. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle - blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do Usług, treści zawartych w Serwisie,
  5. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z Usług,
  6. problemy w funkcjonowaniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
  7. korzystanie z Usługi przez Użytkowników niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
  8. przerwy w świadczeniu dostępu do Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub innych, niezależnych od Administratora,
  9. utratę danych koniecznych do uzyskania dostępu spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora.
  10. skutki udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i Loginu do Serwisu osobom trzecim
  11. szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, a w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami
 2. Ze względu na niezależne od Administratora właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego, Administrator nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 4. okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
 5. natychmiastowego zablokowania lub usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
 6. zaprzestania świadczenia usług w ramach Serwisu, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu albo w formie mailowej,
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, o czym każdorazowo poinformuje mailowo Użytkowników. W stosunku do Użytkowników zmiana Regulaminu nastąpi po upływie 14 dni od jego umieszczenia w Serwisie. W tym czasie każdemu Użytkownikowi, który nie będzie zgadzał się z treścią zmienianych postanowień Regulaminu, przysługuje prawo rozwiązania Umowy poprzez usunięcie Konta.
 8. Na stronie www.motostrona.pl jest dostępna zawsze aktualna wersja regulaminu.

Ostatnia aktualizacja regulaminu: 2016.01.01